Entrepreneurship dan Perubahan Sosial

Perkenalan
Matakuliah ini dirancang untuk memberi pengertian tentang peranan entrepreneurshi terhadap perubahan sosial di masyrakat 

Struktur Perkuliahan
Perkuliahan dilaksanakan selama emam minggu dengan struktur sebagai berikut:
Minggu 0: Brainstorming dan pengenalan
Minggu 1 : Apakah perubahan sosial itu?
Minggu 2 : Peranan entrepreneurial mind dalam perubahan sosial
Minggu 3 :Resistensi masyarakat dan cara mengatasinya
Minggu 4:  Partisipatori, empati, dan pancingan
Minggu 5: Perlahan tapi pasti

Pengajar

tertarik untuk mengikuti? silahkan klik link pendaftaran berikut ini:

Pendaftaran: https://edmo.do/j/9ckt8p

2. Serina Shalsabila, S.Sos, MM


tertarik untuk mengikuti? silahkan klik link pendaftaran berikut ini:

Pendaftaran: https://edmo.do/j/9ckt8p

3. Tutik Sumartikah, S.Sos, MM


tertarik untuk mengikuti? silahkan klik link pendaftaran berikut ini:

Pendaftaran: https://edmo.do/j/9ckt8p


This page is just for a simulation

Comments